Aviso Legal

  • Odpowiedzialny: KOSMOS EQAV, S.L. (CIF: B01809953)
  • Adres: Carrer del Comte Borrell 105, 08015 Barcelona (Hiszpania)
  • Kontaktowy adres e-mail: envios@credilemon.com

Informacje

Strona internetowa www.credilemon.com, zwana dalej CREDILEMON jest porównywarką produktów finansowych własność KOSMOS EQAV, S.L. (CIF: B01809953), od teraz KOSMOS MARKETING, spółki prawa handlowego zarejestrowanej zgodnie z prawem hiszpańskim z siedzibą pod adresem Carrer del Comte Borrell 105, 08015 Barcelona (Hiszpania) zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Barcelonie, tom 47414, strona 6, numer strony B-551068

CREDILEMON porównuje i oferuje różne produkty i usługi finansowe skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich.

Niniejsza informacja prawna reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej CREDILEMON.

Warunki świadczenia usług CREDILEMON

Wszystkie usługi oferowane użytkownikom w CREDILEMON są bezpłatne. Korzyści z KOSMOS MARKETING opierają się wyłącznie na prowizjach firm, których produkty pojawiają się w CREDILEMON lub ich pośrednikami.

Odpowiedzialność użytkownika

Rejestrując się w dowolnej formie CREDILEMON , użytkownik musi podać prawdziwe informacje, ponieważ jakość usługi opiera się na tych informacjach. Oznacza to, że jeśli informacje dostarczone przez użytkownika nie są prawdziwe, może to spowodować, że firma odpowiedzialna za produkty lub usługi, które użytkownik posiada zamiar zawarcia umowy oznacza nieoferowanie wymienionych produktów lub usług użytkownikowi lub zmianę jego warunków w celu zawarcia umowy.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z serwisu. Jeśli chodzi o nawigację, użytkownik zgadza się przestrzegać i przestrzegać zaleceń ustanowionych przez KOSMOS MARKETING dotyczących użytkowania i nawigacji w CREDILEMON.

Użytkownik zgadza się odpowiednio wykorzystywać informacje, treści, produkty i usługi oferowane w CREDILEMON, nie wykorzystywać ich do podejmowania działań niezgodnych z prawem, niezgodnych z prawem lub sprzecznych z porządkiem publicznym. Podobnie użytkownik zgadza się również nie powodować uszkodzeń systemów będących własnością firmy CREDILEMON lub jej dostawców.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie treści zawartych w CREDILEMON.

Zadowolenie użytkownika

KOSMOS MARKETING daje użytkownikowi możliwość skontaktowania się z nami w celu dowolnej komunikacji. Aby to zrobić, KOSMOS MARKETING daje użytkownikowi dwa kanały komunikacji określone w sekcji Wykonywanie praw użytkownika Polityki Prywatność

Odpowiedzialność KOSMOS MARKETING

KOSMOS MARKETING oświadcza, że ​​przez cały czas podejmie wszelkie niezbędne środki i będzie korzystać z narzędzi, które w miarę swoich możliwości i możliwości dostępne na rynku, gwarantują prawidłowe i normalne funkcjonowanie CREDILEMON.

KOSMOS MARKETING nie ponosi odpowiedzialności za linki do stron trzecich znajdujące się w CREDILEMON , ponieważ linki te prowadzą do witryn nad którym KOSMOS MARKETING nie ma żadnej kontroli. Użytkownik uzyskuje dostęp do tych stron na własne ryzyko.

KOSMOS MARKETING może tymczasowo lub na stałe zawiesić bez uprzedniego powiadomienia użytkownika dostęp do witryny ze względów bezpieczeństwa, instalacja aktualizacji, konserwacja systemu komputerowego lub strony internetowej.

Własność intelektualna

KOSMOS MARKETING zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej do CREDILEMON i całej zawartej w nim treści. Dostęp do tych treści nie może być traktowany jako przeniesienie, nadanie użytkownikowi praw, upoważnień lub licencji w zakresie tych praw. O ile KOSMOS MARKETING wyraźnie nie zezwoli na to na piśmie, jakiekolwiek powielanie, dystrybucja, ponowne wykorzystanie lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek sposób jest zabronione.

Prawa autorskie do wszystkich materiałów zawartych w CREDILEMON należą do KOSMOS MARKETING. Każda osoba może drukować, cytować lub udostępniać za pośrednictwem mediów społecznościowych jakiejkolwiek części tego materiału, z zastrzeżeniem następujących warunków:

  • Udostępnianie, wycena lub drukowanie nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.
  • Udostępnianie, cytat lub drukowanie muszą zachowywać wszelkie prawa autorskie zawarte w niniejszej informacji prawnej.
  • Obrazy, logo lub znaki towarowe należące do KOSMOS MARKETING lub stron trzecich, które pojawiają się w CREDILEMON Nie można ich udostępniać, chyba że KOSMOS MARKETING wyraźnie upoważni na to na piśmie.

Zmiany w niniejszej informacji prawnej

Niniejsza informacja prawna została zaktualizowana 22 listopada 2021 r.. Niniejsze ogłoszenie może ulec zmianie z powodu zmian legislacyjnych. W przypadku, gdy KOSMOS MARKETING zmieni niniejsze powiadomienie, poinformuje użytkownika o tych zmianach, gdy użytkownik ponownie odwiedzi CREDILEMON.