Logo Bank Polski

Bank Polski

Wiodący bank w Polsce od 1919 roku

Produkty

Icon Pożyczki Pożyczki

Pożyczka gotówkowa

Kwota od 1.000 zł do 200.000 zł

do zwrotu do 24 miesięcy

Opis

Bank Polski z ponad 100-letnią tradycją i 8 milionami klientów jest największym i najstarszym bankiem w Polsce. Bank Polski jest bankiem wielofunkcyjnym. Oprócz opieki nad osobami prywatnymi odpowiada również za obsługę finansową małych, średnich i dużych firm.Wśród klientów popularnie używa się tylko skrótu "PKO".

Historia

  • 1919: Pierwszym celem PKO było wprowadzenie polskiego złotego do obiegu, zamiast polskiej marki.
  • Od 1920 roku bank posiadał osobowość prawną jako instytucja państwowa.
  • Od 1975 do 1987 roku oddziały PKO działały w strukturach Narodowego Banku Polskiego, zachowując swoją tożsamość.
  • 1 listopada 1987 roku PKO Bank Polski stał się ponownie niezależnym bankiem, w ramach reform gospodarczych wprowadzonych przez komunistyczny rząd Polski w jego ostatnich latach.

Bank dzisiaj

Obecnie PKO Bank Polski zatrudnia około 29000 pracowników i osiąga roczny zysk netto przekraczający 7 miliardów zł .

PKO Bank Polski jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, marka PKO Bank Polski została wyceniona na 1 miejscu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz 114 miejscu na świecie pod względem banków.

Dane banku

Główna siedziba

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa